Игри

Информация за страница Дунавци

Град Дунавци се намира в Северозападна България, Област Видин. Намира се на близко разстояние от областния град и освен това изпълнява ролята на административен център на едноименната община. Разположен е във Видинската низина в близост до река Дунав. Разстоянието до Видин в действителност е малко – едва 8 км. В северната му част протича Войнишката река, а в южната – река Видбол. По своята структура градът е обединено селище, което става такова на 12 декември 1955 г. Тогава се сливат двете села Гурково и Видбол, считани днес за негови квартали. Статут на селище от градски тип то получава на 11 септември 1964 г., а официално е обявено за град на 4 септември 1974 г. Първоначално общината е създадена като Видбол на 28 септември 1949 г., преименувана на Дунавци на 6 октомври 1987 г. Тогава общината е присъединена към Видинската такава. Икономиката в града се развива и след демократичните промени от 10 ноември 1989 г, макар че градът е лишен от статута на общински център. За икономическото развитие от жизнено значение е фактът, че е добре развито селското стопанство и че в него има фуражен завод. Най-вече обаче предимството на града е в това, че се намира близо до Видин и разположението му край главни автомобилен и железопътен път.

                Първокласният път от София за Видин също минава през града и същевременно е част от Европейски път Е-79 и 4-ти паневропейски транспортен коридор. Обслужва се от две гари – Видбол и спирка Синаговци – Гурково. Тя се намира по трасето на железопътната линия Мездра – Видин. Като във всеки град и тук има обществени институции. Освен библиотека съществува и читалище, което се нарича Светлина. Сред редовно провежданите събития е традиционният градски събор. Той се провежда по принцип в началото на юни – в периода от 02.06. до 05.06. Пощенският код на града е 3740, а надморската височина пък е 56 м. Що се отнася до това колко е точният брой на населението в града, той възлиза на 2631 жители. Това поне показват последните данни от ГРАО, които са от 15 юни 2013 г. Кмет на общината е Герго Гергов, представител от БСП, ЗСАС. Кметството в града пък се управлява от Димчо Скорчев. Като повечето малки градчета в Северозападна България и това изпитва трудностите от бедността, безработицата и демографския спад. Действащата все още гара и споменатото вече разположение до главните пътища обаче със сигурност оказват положителност върху цялостното икономическо развитие.

Етикети:   България , Видин , Градове
eXTReMe Tracker